MANNEN EN INTEGER LEIDERSCHAP IN RELATIES

Mannen nemen het voortouw

Lucien Heyde pleit voor een herwaardering van de mannelijke positie in relaties.

Vrouwen hebben terecht hun ondergeschikte positie achter zich gelaten en zijn gelukkig evenwaardige partners geworden. De vraag stelt zich hoe de man van morgen zich wil positioneren t.a.v. moderne, ontwikkelde, mondige en assertieve vrouwen? Maar ook t.a.v. ontwikkelde, assertieve kinderen, vrienden, familie, collega’s, ...

Met betrekking tot de partnerrelatie stelt Lucien Heyde dat vrouwen diep in hun hart verlangen naar een subtiel en integer leiderschap van hun mannelijke eega. Stevigheid en stabiliteit in functie van psychische en emotionele veiligheid blijven belangrijk voor vrouwen maar ook voor kids, familie, vrienden, ...

Welk antwoord kunnen mannen hierop bieden ?

In zijn mannenprogramma brengt Lucien Heyde het volgende naar voor: mannen die durven investeren in de ontwikkeling van hun mannelijk potentieel en hun integer leiderschap zullen boven de middelmatigheid uitstijgen en het verschil kunnen maken. Met meer harmonie, levenskwaliteit en innerlijke vreugde voor elke betrokken partij als gevolg.

Het mannenprogramma kan individueel of in groep worden gevolgd.